Elektronen mikroskop da se kupi

В момента металургията е поле, което създава не само процеси за пластично формоване и леярство, но и събужда изучаването на структурите в макро сили. Последният обект обикновено включва тестване на металографски микроскопи.

https://profolan24.eu/bg/

Микроскопията е нещо, което се появи преди няколкостотин години. Само сравнително новите видове микроскопи започнаха да се променят в металургия. В наши дни те са незаменими по време на книгата по инженерни теми. Сега в споменатото поле най-често се срещат металографски микроскопи, които се използват, наред с други, за изследване на метални образци или техните счупвания. Това е метод за изобразяване, който се извършва върху непрозрачни проби. Металографските микроскопи включват електронни микроскопи, които осигуряват структурен анализ на атомна палуба и светлинни микроскопи, характеризиращи се с по-ниско увеличение. Наблюденията, извършени с помощта на тези инструменти, са изключително важни, защото благодарение на това можем да определим нов тип микропукнатини в материала или техния произход. В същото време е възможно да се изчисли фазовият дял и в допълнение да се определят точно отделните фази. Благодарение на това ние успяваме да определим количеството и начина на включване и много нови важни компоненти от гледна точка на металургията. Например, често микроскопичните наблюдения на новосъздадения материал ще позволят дълбоко наблюдение на структурата на материала, така че в перспектива да предотвратим много нежелани повреди.

Използването на металографски микроскопи е изключително важно, защото благодарение на него можем лесно да открием дефекти на материали. Но си струва да се работи, че боравенето с този тип оборудване е деликатно. По последната причина само квалифицирани хора трябва да го изпитват.