Fiskalen printer kak raboti

Фискалните принтери често се бъркат с касовите апарати, но в действителност това са две други устройства с допълнителни възможности. Финансовите принтери са изключително сложни касови апарати. При касовите апарати е необходимо да има касов апарат и продавач, а ако искаме да използваме фискални принтери, трябва да присъства компютър и специален софтуер.

Такива принтери най-често се назначават в апартаменти, където базите от резултати са значително сериозни, от порядъка на десетки хиляди. Те помагат, разбира се, като касови апарати, отпечатване на финансови постъпления и управление на продажбите. Съществуват обаче големи предимства на фискалния принтер, които показват предимството им пред касовите апарати. Едно от настоящите свойства е възможността да контролираме инвентара на продуктите, които сме в състояние. Това е устройство, което избягва ситуация, когато даден продукт изчерпи търговията. Промоциите все още могат да бъдат въведени в такива системи. Не само обичайните намаления на цените, но и възможността да се продават много материали във файл на по-ниска цена. Право от такива принтери можете да разпечатвате разписки, както и фактура с ДДС.

Фискалните принтери с възможност за създаване на електронни копия на разписки също бяха в продажба. Продавачите са задължени да съхраняват разписки в продължение на 5 години, което при успеха на касовите апарати или някои модели фискални принтери се отнася до съхранението на отпечатани разписки през целия този момент. Решението, дадено в този случай, се поставя на две ролки с разписки, където в рамките на датата на печат две разписки се отпечатват едновременно. Въвеждането на електронно копие позволява много по-удобно архивиране на продажбите.

По-големи шансове за фискалните принтери задължават с по-висока изкупна цена. Обслужването им е много деликатно и в нужда, поради специфичен софтуер, задължителен компютър. Гореспоменатите аргументи могат да бъдат непривлекателни за младите офиси или просто нерентабилни, но всеки взема свои решения.