Kasov aparat ryazko obsluzhvane

Микроскопите ви позволяват да погледнете в микробния свят, те са устройства, създадени да наблюдават много малки предмети, чиито фини детайли като цяло са невидими за човешкото око. Микроскопът се комбинира с два фокусиращи лещи, разположени върху резултатите от тръба, наречена тръба. Като леща се избира набор от лещи, посветени на целта. От своя страна вторият набор от лещи се нарича окуляр и той прави наблюдение. Вътре в тръбата, благодарение на лещата, тя се създава в истинско изображение, увеличено и обърнато, както е представено от наблюдателя благодарение на окуляра. Поради съвместното съществуване на двата комплекта лещи, изображението се вижда като успешно, увеличено и просто. Металографските микроскопи са вид микроскоп, който осигурява търсене на непрозрачни проби. Сред металографските микроскопи се препоръчват светлинни микроскопи и електронни микроскопи.

Electricity Saving Box

Какво можем да видим с помощта на металографски микроскоп?Самите микроскопични тестове, използващи металографски микроскопи, разчитат на получаване на проба от твърд продукт и след това смилане и полиране на дадено поле, т.е. металографски образец, който след всяко офорт ще бъде подложен на микроскопично наблюдение. Разкриването на структурата на определен метал, както и неговите сплави и дефекти, невидими с просто око, е важна цел на металографските изследвания на светлинния микроскоп. Те гарантират идентифицирането на разнообразието от структурни компоненти и формулирането на тяхната морфология, количество, размери и разпределение. Металографските микроскопи позволяват да се наблюдават метални образци и счупвания. Благодарение на прецизния дизайн на лещите, металографският микроскоп открива микропукнатини, изчислява фазовото съдържание и наблюдава включвания и други характеристики на материала.