Kasovi aparati l

Чрез касовия апарат е изпълнено задължението за фискализиране на продажбите. Това решение се третира в малки търговски обекти и търговски обекти, където няма нужда от управление на склада. С помощта на касовия апарат можете да отпечатвате обобщени отчети за продажбите, както и подробни отчети.

Касовите апарати с електронно копие позволяват печат от паметта включително копия от фискални ежедневни отчети и копия от всички разписки или определен ден. Преди да купим касовия апарат, трябва да решим или в перспектива няма да има нужда да съчетаваме касовия апарат с компютъра. Същото има и в момента на избора на касовия апарат. Не всички касови апарати могат да работят с компютър, четец на кодове или дори чекмедже, така че не забравяйте да си уговорите среща с специалисти, за да изберете правилното устройство, преди да закупите касовия апарат. Фискалният касов апарат, предназначен за & nbsp; може да си сътрудничи с различни устройства.

Средносекторните касови апарати и системните касови апарати могат лесно да бъдат свързани към компютъра, на който е инсталиран закупеният софтуер за търговия. Продажбата се извършва чрез касов апарат, но за да се актуализира инвентарът на лаптопа, продажбата от касовия апарат трябва да се прочете в началото. Също така с модерни стоки или промяна на запазени цени. Първо, прилагаме промените в плана за продажби, след което ги насочваме към касовия апарат. Могат да съществуват продажби, изместени от сумата при изключен компютър. Във връзка с даден софтуер от касовия апарат е предвидена продажба на квитанция чрез разписка или в насипно състояние. В това решение пълните продукти имат нашата функция в състава, затова базата е доста висока, за да се ускори продажбата е необходимо да се използват баркод четци в касата и на компютъра, за да се улесни влизането на стоки в склада. Винаги преди да изберете касовия апарат и програмата, моля обърнете внимание на специалистите, които ще изберат правилната конфигурация за стойността на вашите нужди.

Във всяко търговско звено, стандартен касов апарат и компютър могат да бъдат променяни чрез иновативно решение, базирано на POS компютър с докосване на екрана, който е предварително заредения търговски софтуер. Компютърът трябва да излезе до принтера, така че касиерът да премине екрана и отпечатана разписка в полето на ръката си.