Novitus nano kasovi aparati pregledi

Получаването от касата на novitus lupo е изключително важен факт за мениджъра и клиента. Перфектните са задължени да издават такива бележки за продажбите, новите трябва да вземат разписката със себе си в определен момент.

За съжаление, някои от нас не обръщат много внимание на разписките, които в много случаи могат да имат сериозни последици. Колко дълго трябва да съхраняваме такива разпечатки от касови апарати и при какви възможности те могат да ни бъдат полезни?

При успеха на предприемачите ситуацията е напълно проста. Те трябва да оставят копия от разписки за 5 години - в случай на одит от данъчната служба. Но защо такъв документ за клиента?Този нисък скрап от хартия в случаи на захранване, които нямат малко значение. Ако знаем валидността на касовата бележка и знаем в кой стил да съхраняваме такъв документ правилно, можем да спечелим много. Това се дължи предимно на текущи случаи, в които планираме да се оплачем от закупената стока или да я доставим, за да възстановим и парите си. В този случай продавачът ще изисква от нас да покажем разписка, потвърждаваща заявената транзакция. Колко пъти трябва да помним кога разписката трябва да участва в подаването на жалба? Ако купуваме хранителни стоки, проблемите с тях могат да бъдат докладвани до 3 дни. Трябва да запазим тези разписки много по-дълго, които са документът за закупуване на дрехи, обувки, мебели или електроника. Тук законът ни дава 24 месеца да открием нередности и да подадем жалба. Точно в момента, ако няма да бъдем разписка, нашата жалба няма да бъде разгледана. Колкото по-бърз е броят на рекламираните стоки, толкова по-големи са загубите, свързани с липсата на документ, потвърждаващ подобни продажби.

Помнете разписките, които продавачът трябва да ни даде при пазаруване. Нека също пазим подобни документи по подходящ начин. Можем да направим пликове, в които ще правим касови бележки в хронологични сезони, можем да посветим специална кутия за последния артикул. Важно е документът, потвърждаващ изпълнените от нас договори, да се носи, стига да стане основа за подаване на жалба.