Optichen kolposkop

Колпоскопът е основно устройство, което обикновено се използва за извършване на изследвания, свързани с цервикална болест. Предоставя вагинално-цервикални намазки за цитологични изследвания.

В момента всички колпоскопи са нови и естетически приятни. Възможно е трайно архивиране на динамични изображения, които човек гледа в чиния. Съвременната електроника и пантографите ви дават шанс да извършите прецизни стъпки във всички равнини, благодарение на които колпоскопското изследване е невероятно по-лесно, също и много по-лесно. По-голямата част от видовете са оборудвани с цифрови камери, които могат да се използват за архивиране на теста. Записи, които съдържат форма на колпофотография, дигитално архивиране на интернет медии или формуляр за видеозапис.Обещава да бъдат някои характеристики, за които колпоскопът трябва да бъде в отлично състояние. Преди всичко трябва да е организация от най-висок клас. Той трябва да осигурява изключително качество на изображението, ясни снимки и видеоклипове и трябва да бъде оборудван със специализиран софтуер, благодарение на който ще бъде важно да се направи подробен анализ на събраните визуални материали. Той се оценява като най-важната стабилност на устройството.Оптиката на перфектното състояние на колпоскопа обикновено се основава на лещи от немското производство. Оптичната система също трябва да бъде подредена по няколко начина на увеличение. Най-добрите примери позволяват 20-кратно увеличение. Когато избирате колпоскоп, трябва да обърнете внимание и на зоната за фокусиране и обхвата на фокусиране. Колкото по-голям е, да.Най-добрите устройства искат да съществуват в рамото на пантограф, което ще даде свободна и точна тенденция във всяка възможна равнина. Ръката трябва да бъде снабдена с перспектива за заключване, така че ще бъде важно да я прескочите в определена посока.