Psihikata na 16 godishen

В условия на запрашаване с вещества, които представляват риск от експлозия, е полезно да се използват устройства с ATEX сертифициране и конструиране, проектирани и направени заедно с принципа ATEX, действащ в страните от ЕС.

В бизнеса, в условията на запрашаване с бои на прах, имах въглища или прах от органичен произход (например дърво, необходимо е преди всичко да се осигури правилно събиране на прах. Ефективното извличане на прах ATEX (atex прахоизсмукване успешно премахва повечето от опасностите, но за да работи напълно ефективно, е необходимо да се представят правилно рафинирани и евентуално добри технически, технологични и процедурни решения. Какви решения?

Отделяне на прах от ATEX по време на работаДейността на обезпрашаване на ATEX (в съответствие с европейските директиви се свежда до:- използване на местни закрепвания, които да бъдат разположени в близост до източници, излъчващи експлозивна атмосфера;- редовно вакуумиране на повърхностите, на които се отделят фини агрегати (за доказателства около машинни инструменти, до тази точка трябва да се вземат промишлени прахосмукачки,- добро заземяване на работните инструменти и тази прахоуловителна система, тъй като тя може да извършва електростатични заряди - заземяването предотвратява това събитие,- правилно изграждане на канали за отстраняване на прах и тяхното покриване срещу ерозия,- използване на вентилатори, филтри и инструменти за отстраняване на прах, проектирани заедно с правилото ATEX и притежаващи съответните сертификати.За най-пълна защита срещу експлозия, системите за екстракция на прах ATEX си струва да се преоборудват с организми за пожарогасене (пожар и / или пожар в самата инсталация.