R kovodstvo na potrebitelya postnet mobilen kasov aparat

Всяка инсталация трябва да е застрахована и да защитава от електрически удар. Такава защита в този смисъл е гарантирана чрез заземяване, което засяга връзката между други метални конструкции на сградата.

http://bg.danilobalducci.eu/reduslim-kak-se-priema/редуслим как се приема

Когато говорим за заземяване, ние мислим за нещата пред всеки проводник, който е направен от водач. Този кабел в решаваща степен свързва електрифицираното тяло със земята. Такава връзка води до това, че електрифицираното тяло получава или предава определено количество такси, които са неутрализирани. Заземяването се състои от няколко части. Гореспоменатите части включват преди всичко системен и заземителен проводник, свързващи кабели и заземителна скоба на събирачите, заземителната шина и заземителните проводници.Като споменем заземяването, можете да посочите няколко от тях. На първо място има защитно заземяване, което създава комбинация от метални части, които провеждат електрически уреди със земния електрод. Заземяването е на първо място срещу всякакви средства за защита от електрически удар. Друг начин е функционалното заземяване. Има още определено заземяване. Като ги маркирате, можете да кажете, че има заземена специфична електрическа верига. Основната цел на това заземяване е преди всичко правилното функциониране на електрическите уреди както в смущаващи, така и в популярни условия. Тя ще защити мрежата от ниско напрежение. Това свойство се прави преди ефектите от прехвърлянето на по-високото напрежение върху него. Обикновено се играе на строителни площадки и все още има всички електрически устройства, които са лесно свързани към разпределителната мрежа или все още се захранват от комплект с напрежение по-голямо от 1 kV. Аз говоря за захранване чрез конвертор или тези трансформатори.Друг модел е защитата на земята. Неговото важно значение е преди всичко функцията на разтоварване на ударните токове към земята.Последният тип е земята, която се нарича спомагателна. Обикновено се използват в противопожарни съоръжения. Важно е също да ги върнете в измерването и внасянето на сделки.