Trudov stazh

Една от най-често избираните професии са заклетните училища, които Краков ще купи за производството на обучения, благодарение на които е важно да стане.Клетвеният преводач е лице, което спира главно преводите на официални преводи и също така се фокусира върху превода на молби или писма относно удостоверяването на копията на чужд език. Той може да работи добре и за работата на частни лица, както и за нуждите на държавни органи: съдилища, полиция, прокуратура и др.

Самият път, по който трябва да тръгне, за да получи званието заклет преводач, не е лесен. Основното изискване е прилагането на критериите за полско гражданство или гражданство на една от страните на членовете на Европейския съюз, представяне на доказателства за липса на криминално досие, както и познаване на полски език. Самият изпит, който се провежда пред полската изпитна комисия под ръководството на министъра на правосъдието, се събира от две групи, т.е. писмен и писмен превод. Важен сред тях тества способността за разбиране от полски на чужд език и обратно. На устния изпит обаче кандидатът трябва да бъде изправен пред поредни и анонимни преводи. Само положителен пропуск от двете страни на изпита им позволява да упражняват професията и влизат кандидатите в списъка на заклетите преводачи, след като положат подходяща клетва към министъра на правосъдието относно отговорността, идваща от тяхната професия, както и относно старанието, безпристрастността и почтеността, изисквани в нея, както и задължението за държавна тайна.

Клетвен преводач трябва да бъдат и всички документи, които се планираха да бъдат използвани в официални полета в настоящите фрагменти от раждане, брак, смърт, училищни удостоверения, нотариални актове, съдебни разпореждания, пълномощници, финансови отчети, удостоверения, дипломи, договори.